WhatsApp
 Bizi Arayın
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.
Kabul Et Kapat
Asit-Ham Testi Nedir?

Asit-Ham Testi Nedir?

Asit ham testi kullanım amacı paroksismal noktürnal hemoglobinüri ihtimalinin incelenmesinde ve ayrıca hastaların takibi esnasında kullanılır.

Asit ham testinin diğer adları ise asit serum, asidifiye serum, paroksismal noktürnal hemoglobinüri ve PNH testi olarak bilinmektedir.

Bu hastalık yani paroksismal noktürnal hemoglobinüri sonradan ortaya çıkan ve eritrositlerin kompleman sistemine oldukça hassas bir hale dönüşmesinden kaynaklı bir hastalıktır.

Bu hastalıkta en karakteristik bulgu ise hemoglobinüri olmakla beraber eritroid, granülositik ve megakaryositik hücre serilerini etkileyen bir hematopoetik stem cell hastalığıdır.

Asit Ham testi, sükroz hemoliz testi ile beraber uzun seneler boyunca paroksismal noktürnal hemoglobinüri için tanı koymak amacıyla kullanılan bir testtir.

Hastalık genellikle genç erişkinlerde görülür. Belirgin ya da belirgin olmayan intravasküler hemoliz ile karakterizedir.

Hataların %25 kadar bir kısımda noktürnal ya da uyku ile ilişkili hemoglobinüri bulgularına ulaşılır. Kan tablosunda özellikle normositik anemi dikkat çeker. Retikülosit sayısı ise hemolitik anemilerde beklenilen seviyeden oldukça aşağıda bulunur.

Bazı zamanlarda demir kaybının etkisiyle mikrositer anemi de bulunabilir ve bu tabloda bazen trombositoz, bazen de pansitopeni eşlik eder. Bazı durumlarda ise akut ya da kronik miyeloid malignitelere eşlik eder.

Bu testte asidifiye edilmiş hasta ve kontrol serumları, hastanın aritrositleri inkübe edilir. Ayrıca asit ortam kompleman sisteminin aktivasyonunu kolaylaştırarak hastalarda hemolizin ortaya çıkmasına neden olur. Ham test doğrudan sükroz hemoliz testi ile beraber ya da sükroz hemoliz testi sonucunda pozitif olduğunun belirlendiği anda tanının teyidi amacı ile kullanılabilmektedir.

Günümüzde eritrositler üzerinde yapılan bu çalışmalar yerine flow sitometri tekniği ile glikozilfosfatidilinozitole bağlanan bazı antijenlerin kontrolünde yapılması tercih edilir.

Bu grup antijenler içerisinde CD14, CD16, CD24, CD55, CD58, CD59, CD8-binding protein olsa da sitometrik inceleme ile Ham testi pozitif tüm vakaların yanında, Ham testi pozitif bulunmayan paroksismal noktürnal hemoglobinüri vakalarının da belirlenmesi mümkündür.

Bu Ham testi ile hastadan bir numune alınır. Hastadan ve aynı kan grubunda olan sağlıklı bir bireyden EDTA’lı mor kapaklı tüp ile tam kan ve serum elde etmek için kırmızı kapaklı tüp ile düz kan alınır. EDTA’lı kan örneği 3 ml ve serum örneği 5 ml olmalıdır. Burada çalışma yöntemi olarak kalitatif tüp kullanılır. Ayrıca referans değeri de negatiftir.

Anti-Pnömokok Antikoru

Anti-Pnömokok Antikoru için kısaca şunlardan bahsedilebilir:

·        Yöntem: ELISA

·        Örnek Türü: Serum

·        Alım Şartları: Kişiden alınan örnek soğuk ortamda tutulmalıdır. Ayrıca transport edilmelidir.

·        Örnek Red Kriterleri: Eğer örnek uygun koşullar altında alınmamışsa ve transportu yapılmamışsa red kriteri vardır.

·        Saklama Koşulları: Bunun hakkında net bir şey yoktur.

·        Örnek Miktarı: 500 ml

·        Çalışma Günü: Salı

·        Sonuç Günü: 15 gün sonra

·        Anti-Pnömokok Antikoru Hakkında Klinik Açıklama: Anti-Pnömokok Antikoru toplum kökenli pnömonilerin en sık sebebinden birisidir S. Pneumoniae. Pnömoniden ayrıca menenjit, bakteriyemi, otitis media, sinüzit gibi birçok enfeksiyonlara da yol açabiliyor. S. Pneumonia enfeksiyonları özelliklede çocuklarda ve 65 yaşın üzerindeki kişilerde rastlanır. Aynı zamanda asplenisi olanlarda ve immun yetersizliği bulunan hastalarda fatal görülebilir. Yani aşılama bu nedenle oldukça önemlidir. Pnömokok enfeksiyonlarında korunmak amacı ile gerekli olan antikor düzeyi bilinmiyor. Hastaların yaş ve hastalık durumuna göre aşılama yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra antikor bakılması önerilmektedir.

Ayrıca aşırı Hemoliz, aşırı Lipemi ve de aşırı Bilirubineminin tüm testleri etkileyebileceği göz ardı edilmemelidir.

Soğukta gönderilmesi gereken ya da plazması hemen ayrılması gerektiği gibi birtakım şartlara uymayan bütün örnekler ise red edilir. Bu testte toplanan 24 saatlik idrarların tümünde miktarın belirtilmesi gerekir. Burada belirtilen sonuçlanması süreleri laboratuvarımızda başvurmuş olan ayaktaki hastalar için geçerlidir. Ayrıca dış laboratuvar hizmetlerimiz ile anlaştığımız kurumlarımız için de test sonuçlanma süreleri farklılık gösterebilmektedir.

Kısaltmalar ve açıklamalar ise şunlardır:

·        AAS (Atomik Absobsiyon Spektrofotometresi)

·        CASA (Computer-Assisted Semen Analysis)

·        ECLIA (Electrochemiluminisence Immunoassay)

·        ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)

·        FPIA (Fluorecence Polarization Immunoassay)

·        ICMA (Immuno Chemiluminometric Assay)

·        IFA (Immuno Fluorescent Assay)

·        IHA (Indirekt Hemaglutinasyon)

·        IRMA (Immuno Radiometric Assay)

·        ISE (Ion Selective Electrode)

·        LA (Lateks Aglutinasyon)

·        PCR (Polymerase Chain Reaction)

·        RIA (Radio Immunoassay)

·        RID (Radial Immunodiffusion)

·        RRA (Radio Receptor Assay)

·        HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

·        MEIA (Mikropartikül Enzim Immunoassay)

·        FC (Flow Cytometry).