WhatsApp
 Bizi Arayın
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.
Kabul Et Kapat
Sağlık Taraması

Sağlık Taraması

Sağlık Taraması işlemini en üst seviyeye taşıdık.

Türkiye’nin 81 ilinde yaptığımız on binlerce sağlık taramasında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek işyeri hekimleri ve doktorların takdirini kazandık.

İT ekibimizin geliştirdiği yazılımla en doğru, en güvenilir ve hızlı şekilde otomasyona döktüğümüz sağlık tarama sürecini sonunda tüm sonuçları E-Nabıza gönderen ilk firmayız.

SATEM Mobil Sağlık Taraması firmanıza şu avantajları kazandıracak;

Geliştirdiğimiz barkod sistemi ile çalışan sayısı ne kadar olursa olsun, tüm tarama sürecini belirli bir düzene ve disipline soktuk.

Taramanın hiç bir aşamasında manuel işlem yapmıyoruz, her aşama dijital süreçten geçiyor ve bu hem işyerine hem de bize zaman tasarrufu sağlıyor.

Tarama sonuçlarını anlık olarak aktarıyoruz.

İşyeri hekimlerine veya sonrasında lazım olacak detaylı istatistikler sunuyoruz

İBYS sistemine veri aktarmak için Excell formatında sonuçları veriyoruz.

Bütün tarama sonuçlarını E-Nabıza aktarıyoruz.

Bizimle çalışan firmalara bir sonraki yıl kıyaslama tabloları veriyoruz.

SATEM Mobil Sağlık taramaları hizmetinin firmanıza kazandıracağı diğer avantajlar hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayabilir (0216) 606 45 05 .

İletişim sayfasındaki formu doldurarak en uygun fiyat teklifini talep edebilirsiniz.

Sağlık Taraması Nedir?

Sağlık taraması nedir? Sağlık taraması, olası hastalıkları erken evrede tespit edip önlem almayı ve bu sayede kişilerin sağlıklı kalmasını amaçlayan bir uygulamadır.

Hastalığa yakalandıktan sonra alınan tedbirler ve tedavi uygulamaları kişinin eski sağlığına kavuşmasında yetersiz kalabilir.

Özellikle işyerlerinde çalışanların sağlık durumları hem kendileri hem de etraflarındakiler için hayati önem taşır.

Sağlık taramasıyla kişinin sağlık durumu kontrol edilerek işe uygun olup olmadığı raporlaştırılır.

Sağlık taramasının en temel amacı, çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumak olup belirli aralıklarla tekrarlanır.

Sağlık Taraması Nedir?

Her çalışan için tarama sonuçları raporlaştırılır ve bu raporların kaydı tutulur.

Sağlık taraması kapsamında çalışanlar işe giriş muayenesi, erken kontrol muayenesi, aralıklı kontrol muayenesi, işe dönüş muayenesi gibi muayenelere tabi tutulabilirler.

Ayrıca işten ayrılma muayeneleri, geç muayeneler, ek ve tamamlayıcı muayeneler, erken tanı, yer-iş değişikliği, çalışma ortamı gözetimi yapılabilir.

Sağlık taraması yapma yetkisi işyeri hekiminde olup işyeri hekimi taramaları gerekli görmesi halinde yasal sürelerinden daha kısa sürelerde gerçekleştirebilir.

Sağlık Taraması Hangi Durumlarda Yapılır?

Sağlık taraması hangi durumlarda yapılır? İşyerlerinde sağlık taramasının yapılma zorunluluğunun kapsamı 6331 sayılı kanun çerçevesinde açıkça yer almaktadır.

Kanunda yer alan maddelere göre ilgili işyerinde sağlık taramasının uygun koşullarda sağlanması icap etmektedir.

Sağlık taraması yalnızca işe giriş sırasında ihtiyaç olan raporun alınmasında değil, aynı zamanda başta çalışma süresi boyunca olmak üzere pek çok durumda yapılır. Çalışan sağlığını riske atabilecek özel durumların tamamında sağlık taraması gerçekleştirilmelidir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Çalışanların işe girişi esnasında alması gereken sağlık raporu için sağlık taraması uygulanır.
 • İş değişiklikleri sırasında sağlık taraması uygulanır.
 • Çalışanların yaşadıkları iş kazalarından sonra, meslek hastalıklarından sonra veya özel sağlık sorunları nedeniyle işten süreli uzaklaşmaları sonrasında geri dönüş esnasında sağlık taraması yapılır.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta kabul edilen işyerlerinde çalışacak olanlar için ağır iş standartlarına uygunluk için sağlık taraması gerçekleştirilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında işyeri koşullarına istinaden gerekli özel sağlık raporları için de sağlık taraması yapılır.

Kimler Yapar?

Kimler yapar? Sağlık taraması işyeri hekimlerinin yetki alanına girer. İşyeri hekimleri radyolojik muayeneleri, laboratuvar tetkiklerini ve portör muayenelerini yaptırırlar.

Ayrıca işe yeni giren her işçi için gerekli muayeneleri yaparak işe uygunluklarını belgelerler.

İşyeri hekimleri sağlık taraması kapsamında yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilere laboratuvar testleri ve fizyolojik ölçümler uygulattırırlar.

Çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini gerçekleştirirler.

İşyeri hekimleri hassas risk grupları, madde bağımlılığı olanlar, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar için çalışmalar yaparlar.

Bu tür kişilerin uygun işlere yerleştirilmeleri adına gerekli koruyucu sağlık muayenelerini gerçekleştirir, raporlar hazırlarlar.

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görev ve yetkileri kapsamında çalışanın kişisel özelliklerini, işyerinin tehlikelilik sınıfını ve işin özelliğini dikkate alarak işyerinde risk değerlendirmesi yaparlar.

Uluslararası standartlara göre yapılan bir değerlendirme neticesinde belli aralıklarla sağlık taramasını tekrarlarlar.

Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 5 yılda bir, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 3 yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir defa taramayı gerçekleştirirler.

Sağlık Taraması Hizmetinin Özellikleri

Sağlık taraması hizmetinin özellikleri son derece geniş kapsamlıdır. İşyerlerinde sağlık taraması yapılması yasal bir zorunluluktur.

İşyerlerinde görev yapan her çalışanın sağlık durumuna dair kayıtlar, çalışanın işe girişi ile birlikte başlanması ve yasal sürelerde güncellenmesi gerekmektedir. İşyeri kriterlerine göre yasalarda kanuni süreler açıkça belirtilmiştir.

Sağlık taraması kayıtları yasada belirtilen kanuni süreler boyunca mutlaka muhafaza edilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre sağlık taraması protokolleri belirlenmiş olup taramaların bu protokollerle birebir uyumlu olması gerekir.

Toplu işçi çalıştıran işyerleri için yerinde sağlık taraması hizmeti verilebilmektedir. Yerinde sağlık taraması hizmetiyle ilgili işyerindeki çalışanların sağlık kontrolleri yapılırken iş ve zaman kaybının oluşmasına izin verilmemektedir.

Yerinde sağlık taraması uygulamalarında özel olarak dizayn edilmiş, tam donanımlı araçlarla mobil sağlık taramaları gerçekleştirilebilmektedir.

Özel donanımlı, tam teşekküllü araçlar, bakanlık sertifikalı işyeri hakimleri ve diğer sağlık personelleriyle sağlık taramasını yapabilmektedirler.

Prosedüre uygun, süratle yerine getirilen taramalar için Satem Mobil Sağlık firmamız her türlü desteği, eksiksiz şekilde sunmaktadır.

Sağlık Taraması Hizmetinde Hangi Testler Yapılır?

Sağlık taraması hizmetinde hangi testler yapılır? Sağlık taraması testleri oldukça kapsamlıdır. Uygulanacak prosedürler işyerinin tehlikelilik sınıfına ve çalışan sayısına göre farklılık arz etmektedir. Yapılan başlıca sağlık taraması testleri ise şunlardır:

 • Akciğer grafisi: Çalışanların akciğer fonksiyonları kontrol edilir. Hem işe girişte hem daha sonra bu tarama yapılır.
 • Göz Taraması: Çalışanların göz sağlığı durumu kontrol edilir.
 • Solunum testi (SFT): Sprimetri adlı cihazla çalışanın çalışma yerindeki koşullardan kaynaklı solunum fonksiyonlarındaki etkileri gözlemlenebilir.
 • İşitme testi (Odio): Çok gürültülü yerlerde çalışanlara periyodik olarak uygulanır. Çalışanın işitme fonksiyonlarının takibini sağlar.
 • Kan grubu: Çalışanların kan grubu tespit edilir.
 • Tam kan sayımı (Hemogram): Bu test ile çalışanlar açısından çalışma koşullarının oluşturduğu etki durumu, özel sağlık durumundan kaynaklı etkilerin çalışmasına uygun olup olmadığı tespit edilir.
 • EKG: Çalışanların kalp ritimleri kontrol edilir.
 • Kan Şekeri Taraması (AKŞ): Çalışanların glikoz seviyeleri ölçülür ve teşhis konulur.
 • Tetanoz Aşısı: Çalışanların tetanoz aşısı olup olmadığı tespit edilerek olmayanalar aşı uygulanır.


İşyeri sağlık taraması nasıl yapılır?

İşyeri sağlık taraması, işverenlerin çalışanlarının sağlık durumlarını değerlendirmek için gerçekleştirdiği bir süreçtir. Bu tarama, işyerindeki çalışma koşullarının sağlık üzerindeki etkilerini belirlemek ve işverenin çalışanların sağlığını koruma ve iyileştirme amacını taşır.

İşyeri sağlık taraması genellikle yetkili sağlık personeli tarafından yapılır. İşyeri hekimi veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bu süreci yönetir. İşyeri sağlık taraması genellikle şu adımlardan oluşur:

 1. Önceden planlama: İşveren, işyeri sağlık taraması için bir program oluşturmalı ve çalışanlara bilgilendirme yapmalıdır. Taramanın amacı, nasıl yapılacağı ve sonuçların nasıl kullanılacağı gibi konular açıklanmalıdır.
 2. Anket ve değerlendirme: İşyeri sağlık taraması genellikle bir sağlık anketiyle başlar. Bu anket, çalışanın genel sağlık durumu, tıbbi geçmişi, mevcut semptomları ve işyeriyle ilişkili sağlık riskleri gibi bilgileri içerir. Ayrıca çalışanın işyerindeki maruziyetlerini ve çalışma şartlarını da değerlendirebilir.
 3. Fiziksel muayene: Sağlık taramasının bir parçası olarak, çalışanlar fiziksel muayeneden geçebilir. Bu muayene, kan basıncı ölçümü, işitme testleri, göz muayenesi, akciğer fonksiyon testleri gibi çeşitli testleri içerebilir. İşyeri sağlık taraması, çalışanların işyerindeki görevlerini yerine getirebilecek fiziksel becerilerini değerlendirmek için de kullanılabilir.
 4. Laboratuvar testleri: İşyeri sağlık taramasının bir parçası olarak, kan testleri, idrar testleri veya diğer laboratuvar testleri yapılabilir. Bu testler, çalışanın genel sağlık durumunu ve belirli hastalıklara veya maruziyetlere ilişkin riskleri değerlendirmek için kullanılabilir.
 5. Danışmanlık ve öneriler: İşyeri sağlık taramasının sonuçlarına dayanarak, çalışanlara sağlık durumu hakkında geri bildirim ve öneriler sunulabilir. Bu öneriler, sağlık sorunları varsa uygun tedavi veya yönetim planlarını içerebilir. Ayrıca çalışanlara işyerindeki sağlık ve güvenlik konularında eğitimler de verilebilir.

İşyeri sağlık taraması, yerel yasal düzenlemelere ve işyerinin spesifik gereksinimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.