• Satem Mobil Sağlık Hizmetleri
 • Çalışma Saatleri - Pztsi - Ctesi: 9:30 - 18:30
Bir şey mi arıyorsunuz?

Mobil Sağlık

Mobil Sağlık

Günümüzün temposu hızla artan hayatında birçok insanın ilk fedakârlık yaptığı şey maalesef sağlığı olmaktadır.

Kaybedildiği zaman yerine tekrar konması oldukça zor, zahmetli, acı dolu ve masraflı olabilen sağlığın korunması büyük önem taşımaktadır.

Sağlık sorunlarının ciddi ve tedavisi bir hale gelmeden önce tespit edilmesi büyük avantajlar sağlamaktadır.

Her yıl dünya çapında milyonlarca insan erken tespit edilip tedaviye başlanması durumunda kolayca iyileştirilebilecek hastalıklar sebebiyle hayatlarını kaybetmektedir.

Bunun ekonomik yansımalarının yanında sosyal yansımaları da birçok aileyi ve bireyi etkilemektedir.

Bundan dolayı birçok doktor ve sağlık kurumu bireylerin belirli aralıklarla check-up ve çeşitli kontrollerden geçmelerini tavsiye etmektedirler.

Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında görev alan çalışanların periyodik sağlık kontrollerinde geçirilerek, meslekleri ile ilgili veya genel sağlık sorunları olup olmadığının tespit edilmesi hem çalışanın hem de işletmenin verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır.

6331 İş Sağlığı Güvenliği Kanununun 15. Maddesinde, iş verenler, iş yerinin tehlike sınıfına göre, çalışanların ve işin niteliklerine göre belirlenmiş aralıkla çalışanların sağlık gözetiminden geçirilmelerini sağlamakla hükümlüdürler.

Periyodik kontrollerin zaman aralıkları ve çerçeveleri yine yasalar tarafından belirlenmiştir.

Yükümlülüklerini getirmeyen işletmeler idari cezalarla karşılaşabilirken, görevlerini yerine getirmeyen yönetici ve İSG sorumluları adli cezalarla da karşılaşabilmektedir.

Mobil Sağlık Nedir?

Mobil sağlık, sağlık uygulaması ve taramaları için sağlık hizmetinin ekipman ve personel ile ihtiyaç duyulan yere taşınmasıdır.

Savaş ve doğal afetlerde görmeye alıştığımız sağlık ekipmanlarının araçlarla taşınıp bölgede bulunan binalara veya kurulan çadırlarla hazırlanan geçici sağlık birimlerinin aksine, mobil sağlık hizmeti, bu işin için özel olarak hazırlanan ve donatılan araçlarla gerçekleştirilir.

Araç, görev yapması gereken yere vardıktan birkaç dakika içinde görev yapmaya hazır hale gelecek şekilde tasarlanır.

Mobil sağlık hizmetleri Aile Hekimliği hizmetleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri kapsamlarında yürütülmektedir.

Aile hekimliği hizmetleri Sağlık Bakanlığı ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. İSG hizmetleri ise bakanlıklardan gerekli izinleri alan İSGB (İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi) ile OSGB (Ortak

Sağlık Güvenlik Birimleri) aracılığıyla, özel sektör tarafından gerçekleştirilip, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından denetlenmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bilgisi dahilinde 29.04.2016 tarihinde 1919 sayılı 2016/7 nolu genelge ile Gezici İSG Hizmetleri tanımlanmış ve düzenlenmiş, gezici hizmet verecek kurumların yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır.

Mobil Sağlık Aracı

Sağlık Bakanlığını tarafından yayınlanan genelgede mobil sağlık hizmetlerinde kullanılacak araçların taşımaları gereken özellikleri tanımlanmıştır. Bunlardan en önemlileri;

 • Sadece panel van, minibüs, midibüs, otobüs, pick-up, kamyon, kamyonet ve treyler tipi araçlar mobil sağlık aracı olarak kullanılabilir. (Genelge treyler kullanımına izin verse de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu treyler kullanımını engellemektedir.)
 • Araçların hizmet verecekleri kabinlerinin genişliği en az 140cm, uzunluğu 290cm, yükseklikleri ise en az 175cm olması gerekmektedir. Röntgen çekme işleminde kullanılacak araçlarda yükseklik, ayakta çekilecek röntgenlerin sağlıklı ve rahat çekilebilmesi amacıyla 185 cm olarak belirlenmiştir. Röntgen makinesi ile kasetin, yani röntgenin çekileceği kişinin yaslandığı levhanın, arasında en az 150cm mesafesi olması gerekmektedir ancak 180cm tavsiye edilmektedir.
 • Aracın kullanım amacını belirten, fosforlu mavi renkte yazı ve işaretler ile donatılmalı, en az 2 adet 2 litre hacimli yangın söndürücü ile emniyet kemeri kesmek için özel donanım, demir manivela (levye) ve imdat çekici de Karayollarının belirlediği diğer ilk yardım donanımlarına ek olarak araçlarda yer almalıdır.
 • Röntgen çekimi için kullanılacak araçların Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından da ayrıca muayene edilip, lisanslandırılmış olması gerekmektedir. Bu lisans belirli sürelerle verilir ve aracın periyodik olarak kontrollerden geçerek yenilenmesi gerekmektedir.
 • Hizmet verilen kabinin şoför kabininden ayrı aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin olması gerekmektedir.
 • Odyometri testlerinin yapılacağı kabinin de kendine ait havalandırma ve aydınlatma sistemleri olması gerekmektedir.
 • Mobil sağlık aracı olarak hizmet verecek araçlar 15 yıldan eski olamazlar.

Yapılan denetimlerde eksiklik ve uygunsuzluk tespit edilen araçların bu kusurlarının düzeltilmesi için araç sahibine 45 gün süre verilir.

Araç bu esnada bu amaçla kullanılamaz. Verilen süre içerisinde kusurları düzeltilmeyen araçların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen izin belgesi iptal edilir ve araç üzerindeki işaret, yazı ve tıbbi ve teknik donanımın sökülmesi sağlanır.

Mobil Sağlık Hizmetleri

Araçların bu şartları sağlayıp sağlamadıkları trafik muayenesinden sorumlu birimler ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kontrollerle tespit edilir.

 

Yukarıda ki şartları sağlayan araçlarda aşağıda belirtilen hizmetler, belirlenen çerçeveler içerisinde verilebilmektedir.

 • Mobil sağlık araçlarında temel/basit olsa bile hiçbir tetkik yapılmayacaktır. Araçlar sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlara gönderilmek üzere numune alımı ve bu numunelerin Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğinde belirlenen koşullarda transferleri için kullanılabilir.
 • Araçlarda tam idrar tetkiki, solunum fonksiyon testi, odyometri (duyma fonksiyonun tetkiki) testlerinin yanında göz fonksiyonlarının ölçümü (yakın-uzak görme, renk körlüğü, derinlik algısı, phoria) gerçekleştirilebilir. Doğru şartlar sağlanarak EKG çekimi yapılabilir.
 • Araçta odyometri testi yapılırken başka bir test yapılamaz. Bu testin yapılacağı bölmenin ses seviyesinin 30db den düşük olması gerekmektedir. Bu kabin en az 4m2 alana sahip olmalıdır. Odyometri testleri KBB uzmanları, Odyolog, Odyometri teknikleri veya ilgili bölümden mezun sağlık teknikerleri tarafından gerçekleştirilir. Otomatik ve manuel odyometrelerin kullanabildiği bu testlerde, mutlaka çevresel gürültüyü engelleyecek manşonlu kulaklık kullanmak gerekmektedir. Analiz tipi olarak “üçüncü oktav band gürültü analizi” yöntemi kullanılmalıdır. Test sonuçları iş yeri hekimi tarafından değerlendirilir.
 • Röntgen çekmek için gerekli donanıma sahip olan araç, sadece röntgen çekimi için donatılacak, başka hiçbir iş ve işlemin yapılması için kullanılmayacaktır. Bu araçlarda kullanılacak donanımlar Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2011 yılında hazırlanan, Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından çevrilen ve yayınlana “Pnömokonyoz Radyografilerinin Uluslararası Sınıflandırılması Kullanım Rehberi”ne uygun özelliklerde olmalı ve kurulumu da uygun şekilde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bu cihazlar konvansiyonel tipte veya dijital olmalı, mikrofilm veya film kullanılamamalı, röntgen cihazı en az 21 inç boyutunda bir monitöre bağlanmalıdır. Çekilen filmler harddisk, flash bellek, cd-rom gibi medyalarda saklanabilir. Çekilen filmlerin raporlanması mevzuata olarak yapılmak zorundadır.
 • 11.2013 tarihinde 28812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Tozla Mücadele Yönetmeliği” kapsamında bulunan işletmelerde veya kapsam dışında bulunan ancak iş yeri hekiminin gerekli duyduğu durumlarda çekilen PA akciğer filmi (ön ve arka akciğer grafisi) çekilen iş yerlerinde başka bir tetkik veya işlem yapılmaz.
 • Röntgen çekimi mutlaka araç sabitlenmiş, hareketsiz haldeyken, TAEK’ten “Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma” konusunda verilmiş eğitimlere katılan teknisyen tarafından, iş yeri hekimi gözetiminde gerçekleştirilir.

Araçta bulunan tıbbi ve teknik ekipmanın kontrol ve kalibrasyonu belirlenen aralıklarla gerçekleştirilmek zorundadır. Mobil sağlık araçlarında görev alacak personellerin İl Sağlık Müdürlerinden izin almaları gerekmektedir.

Araçlarda yapılacak bütün testler, aracın kendi ve trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak bir alanda, titreşimleri engelleyecek şekilde sabitlenerek yapılması gerekmektedir.

Mobil Sağlık Hizmetleri

Yapılan testler neticesinde sağlık durumlarında çalışmalarını ve hayat kalitelerini etkileyen sıkıntılar tespit edilen veya farklı bulgulara rastlanılan kişiler ileri tetkikler için Sosyal Sağlık Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık kurumlarına sevk edilerek teşhis ve tedavilerine başlanır.

Mobil Sağlık Uygulaması

Mobil sağlık aracı ile yapılacak denetimler aylık olarak planlanır ve İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilir. Programda taramaya gidilecek iş yeri, iş yerinde çalışan sayısı, tarama yapılacak başlıklar ve tarama tarihleri bildirilir.

Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin coğrafi konumlarının büyük yerleşim alanlarından uzak olması, bunların çalışan sayılarının da yüksek olması, çalışanların gerekli taramalarından geçmek için yetkili sağlık kurumlarına ulaşmaları, gerekli işlem ve testlerden geçmek için harcadıkları zaman hem çalışan için yorucu hem de iş veren için ciddi bir iş gücü kaybına yol açmaktadır.

Bu gibi olumsuzlukların azaltılması ve hem çalışanların hem iş verenlerin bu ihtiyacı daha hızlı ve sağlıklı karşılayabilmeleri adına mobil sağlık hizmetlerinin önemi gittikçe artmaktadır.

Mobil sağlık uygulamaları sadece yasalarla belirlenmiş iş hastalıklarının tespiti ve takibi değil, genel rahatsızlıkların veya ön görülemeyen hastalıkların da erken teşhisi açısından da hem çalışanlar hem de iş verenler için büyük önem taşımaktadır.

Özellikle son yıllarda tüm dünyada yaygınlaşan akciğer rahatsızlıklarının tespiti ve takibi konusunda atılan adımlarda mobil sağlık uygulamalarının önemli bir yeri vardır.

Toplum sağlığını tehdit eden etmenlerin arttığı günümüzde sağlık hizmetlerini özellikle coğrafi konumları sıkıntılı olan veya çalışan sayısı yüksek olan işletmelere, kaliteli sağlık hizmetlerini erişilebilir kılmak adına tecrübeli, uzman personelimiz ve tam donanımlı araçlarımızla mobil sağlık uygulaması alanında müşterilerimize hizmet sunmaktayız.

Ara