WhatsApp
 Bizi Arayın
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.
Kabul Et Kapat
Yangın Tatbikatı Eğitimi

Yangın Tatbikatı Eğitimi

Yangın tatbikatı olası yangınlara karşı kurum ve çalışanlarının önceden hazırlanmaları amacıyla yapılan etkinliklerdir. Yangınlar her zaman, her yerde karşılaşılabilecek doğal afetlerden birisidir ve herhangi bir yangın durumuna herkesin, her işletmenin hazır olması gerekir.

Yangın sonuçları itibariyle oldukça yıkıcı olabilmektedir. Bu nedenle önceden olası bir yangına karşı hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlıklı olunmalı, neler yapılacağı gözden geçirilmelidir. Bunun için adeta bir yangın oluyormuş gibi hareket edilerek hem yapılması gerekenler gözden geçirilebilir hem de nelerin eksik olduğunun farkına varılabilir.

Yangın tatbikatı profesyonellik isteyen bir uygulamadır. Tatbikat ne kadar gerçekçi ve profesyonelce yapılırsa kurum ve kuruluşların hazırlık dereceleri o kadar pekiştirilir. Personeller neleri yapmaları neleri yapmamaları gerektiğini daha net anlarlar. Böylece can ve mal güvenliği için atılacak adımlar daha net ortaya konulmuş olur.

Yangın tatbikatının en temel unsuru planlamadır. Planlama ne kadar sağlıklı ve kapsamlı olursa eğitim amacına o kadar yaklaşmış olur. Bunun için yangının söndürülmesi, personelin tahliyesi, yangından ilk kurtarılacakların tahliyesi, gerekli acil önlemlerin alınması gibi detaylara yangın tatbikat planında kapsamlı olarak yer verilir. Gerekli sıklıkla acil durum planı kapsamında adımlar atılarak tatbikat yapılır, denetlemeler gerçekleştirilir. Eksik noktalar gözden geçirilir. Gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir.

Yangın Tatbikatının Amacı Nedir?

Yangın tatbikatının amacı nedir? yangın tatbikatının amacı kurum ve kuruluşlardaki bütün çalışanların muhtemel bir yangında zararı en aza indirecek bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Yangın anında kurum ve kuruluşların donanımları yeterli olursa, personeller nerede, neyi, nasıl yapacaklarını bilirlerse meydana gelebilecek bir adet durumunda zarar en aza indirilebilir.

Yangın tatbikatı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilir. Yönetmeliğe göre kurum ve kuruluşlardaki bütün çalışanların öncelikle koruyucu önlemler alması amaçlanır. Koruyucu önlemler sayesinde muhtemel yangın olaylarının önlenmesine yönelik hangi adımların atılabileceği, neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirilir.

Yangın tatbikatının amacı sadece yangının önlenmesine yönelik değildir. Her zaman yangınlar bütün önlemlere rağmen de ortaya çıkabilir. Bu durumda yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerinin de tatbikatta uygulaması yapılır. Böylece personeller yangına nasıl müdahale edeceklerini, nasıl söndüreceklerini, kurtarma işlemlerini nasıl yapacaklarını, kendilerini nasıl kurtaracaklarını da öğrenmiş olurlar.

Yangın tatbikatı ile mevcut personel yangın güvenliği konusunda bilgilendirilir. Bu bilgilerini beceriye nasıl dönüştürecekleri öğretilir. Önceden aynı zamanda deneyim kazandırılarak olası afet durumunda riskler minimalize edilir.

Yangında en temel etkenlerden birisi teçhizat ve malzemelerdir. Bunun için yönetmelikte de yer alan pek çok malzeme vardır ve her malzemenin teknik özellikleri de farklıdır. Tatbikatın amaçlarından birisi de personellere yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizatların, yangın söndürme malzemelerinin, cihazlarının tanıtımını yapmaktır. Olası yangın söndürme tekniklerini öğretmek, binanın, tesisin tahliye işlemlerinin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda bilgi sahibi yapmaktır.

Yangın Tatbikatı Nasıl Yapılır?

Yangın tatbikatı nasıl yapılır sorusuna karşılık tatbikatın iki aşaması vardır. Bunlardan ilki teorik eğitimler, ikincisi de uygulamalı yangın eğitimleridir. Her iki eğitim birbiriyle bağlantılı ve birbirini tamamlayıcıdır. Bu nedenle personellerin hem teorik eğitimi hem de uygulamalı eğitimi almaları gerekmektedir.

Tatbikat eğitimlerinde en önemli noktaların başında eğitimi verecek kişilerin alanında uzman olması gelir. Eğitimler mutlaka yeterlilik belgesine, sertifikaya sahip kişilerce verilmelidir. Eğitmenler yangın eğitimine dair her türlü bilgi ve beceriye sahip olmalı, aynı zamanda en uç senaryolara karşı da hazırlıklı bulunmalıdırlar. Eğitimlerde kurumun ve tesisin özelliklerine göre detaylar değişebileceğinden eğitmenlerin planlamaları kuruma göre gözden geçirmeleri, her bir kurumun özelliklerine göre özelleştirilebilmeleri gerekmektedir.

Yangın tatbikatı kurum ve kuruluşların bütün çalışanlarını kapsamalıdır. Bütün çalışanlar eğitimlere katılmalıdır. Ayrıca Acil Müdahale Ekipleri içinde yer alan personeli de kapsamalı, acil müdahale ekipleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmak adına eğitimlerini almalıdırlar.

Yangın tatbikatı senaryosuna karşılık her detay düşünülmelidir. Tatbikatın yapılacağı alanlara özel düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. Bu da eğitimi veren kişi ve kurumların uzmanlığıyla, yeterliliğiyle yakından alakalıdır. Her yerin teknik ve fiziki koşulları farklı odluğundan senaryo alana özel hazırlanmalıdır. Satem Mobil Sağlık olarak bu alanda gereken profesyonelliği ve esnekliği gösteriyoruz.

Teorik Yangın Eğitimi Nedir?

Teorik yangın eğitimi nedir? Teorik yangın eğitimi mevcut bütün personele yangın kültürü hakkında bilgilendirici eğitimler vermektir. Yangın çıkmaması için alınması gereken önlemlerin neler olduğu, nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi önleyici bilgilendirmeler teorik yangın eğitiminde verilir.

Öneyici önlemler yanında teorik yangın eğitiminde aynı zamanda olası yangın durumlarında yapılması gerekenler de aktarılır. Böylece personellerin paniklememesi, yangın durumunda nerede, neler yapması noktasında bilgilenmesi sağlanır.

Teorik yangın eğitiminde ayrıca tahliye konusunda yardımcı olmak amacıyla da bilgilendirmede bulunulur. Çünkü yangın durumlarında en önemli noktalardan birisi tahliyedir. Gerek personelin gerekse ürün, eşya gibi diğer varlıkların tahliyesinin bir plan dahilinde yapılması, yangın alanında en güvenli biçimde uzaklaştırılması gerekir. Personele teorik eğitimle bu konuda da bilgilendirmede bulunulur.

Teorik yangın eğitimlerinde belli konulara mutlaka yer verilir. Bu açıdan teorik yangın eğitiminin konuları başlıca şunlardır:

·        Yangın ve yanma nitelikleri

·        Tehlikeli maddeler ve ayrıntıları

·        Ev ve işyerlerinde yangın risklerini azaltmak için yapılması gerekenler

·        Yangın söndürme kaynaklarının neler olduğu

·        Yangın söndürme güvenliğinin detayları.

Görüldüğü gibi eğitim konularında da personellere yangının ne olduğu, yanma eyleminin nerelerde daha yoğun olduğu, önleyici önlemler olarak neler yapılabileceği gibi olası bir yangının öncesine dair bilgilendirmeler yapılır. Yangının olması halinde de neler yapılarak yangının zayiatının en az seviyede atlatılabileceği üzerinde durulur. Bütün bunlar güvenlik ekseninde yürütülerek alınması gereken güvenlik önlemlerinin neler olduğu dikkate verilir.

Uygulamalı Yangın Eğitimi Nedir?

Uygulamalı yangın eğitimi nedir sorusunun cevabı pratik eğitimle alakalıdır. Uygulamalı eğitimle mevcut personele yangın kültürü, bir yerde yangın çıkmaması için hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda eğitimler verilir. Olası bir yangın durumunda yapılması gerekenler uygulamalı olarak aktırılır. Yangın halinde personellerin ve diğer eşyaların, yangından ilk kurtarılacakların vs. nasıl tahliye edilmesi gerektiği konusunda yardımcı olunur.

Eğer yangın eğitimi sadece teorikte kalırsa yeterince pekiştirilmez. Olası bir yangın anında da paniklemeler, neyi, nerede, nasıl kullanılacağı konusunda inisiyatif almamalar yaşanabilir. Oysa uygulamalı yangın tatbikatında sahada her şeyin detayları ortaya konulur. Adeta gerçek bir yangın varmış gibi personelin teorik bilgi ve becerisini sahaya yansıtması sağlanır.

Uygulamalı eğitimle olası bir yangın tatbikatının nasıl yapılacağı uygulama alanında ortaya konulur. Bina içinde yangında kullanılacak ekipmanların nerede olduğu, nasıl kullanılacağı, hangi ekipmanın neye yaradığı, en uygun müdahale için nasıl hareket etmek gerektiği gibi detaylar da uygulamalı olarak gösterilir.

Uygulamalı yangın eğitiminin konuları başlıca şunlardır:

·        Yangın ve yanma nitelikleri

·        Tehlikeli maddeler

·        Yangının ilerlemesi ve büyümesi durumu

·        Yangının riskleri ve alınacak önlemler

·        Yangında insan sağlığı

·        Yangın söndürme araç ve gereçleri

·        Yangın söndürme güvenliği

·        Temel tahliye eğitim ve uygulamaları

·        Acil durum ekipleri, liderleri ve görevleri

·        Bina analizleri ve risk durumları

·        Uygulama.

Uygulama yapılırken yangın söndürme işlemi gerçekleştirilir. Mevcut ekipmanların nasıl kullanılacağı gösterilir ve yangın senaryosu gerçekleştirilir.

Yangın Tatbikatı Hangi Sıklıkla Yapılır?

Yangın tatbikatı hangi sıklıkla yapılır sorusunun cevabı yönetmelikte yer almaktadır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmeler Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturmalıdırlar. Bu ekiplere yangın eğitimi aldırmalıdırlar ve uygulamalı yangın tatbikatları yapılmalıdır.

Yönetmeliğe göre yangın tatbikatı yılda en az 1 kez yapılmalıdır. Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının takibinin yapılabilmesi, her şeyin plana uygun, sağlıklı olduğundan emin olunması için bu periyot aksatılmamalıdır. Böylece denetlemeler yapılmakta, gözden geçirilmekte ve gerekli düzeltici ve önleyici adımlar atılmaktadır. Kurumumuz uzman ekibi ve ekipmanları ile yaygın tatbikatı konusunda gereken hizmeti vermektedir.

Yangın Söndürme Eğitimi Sertifikası

Yaşamın en önemli değeri sağlığımızdır ve her an her yerde güvende olmayı hak ederiz. Satem Mobil Sağlık Yangın Eğitimi ve Sertifikası Hizmeti olarak, sağlık ve güvenlik konularında en üst düzeyde hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz.

Hepimizin bildiği gibi, yangın tehlikesi her an başımıza gelebilecek bir durumdur ve yangın anında doğru tepkiyi verebilmek hayat kurtarıcı olabilir. İşte bu nedenle Satem Mobil Sağlık, özelleştirilmiş yangın eğitimleri ve sertifikalarıyla size, çalışanlarınıza ve topluma en iyi yangın güvenliği pratiğini sunmayı hedeflemektedir.

Eğitimlerimiz, deneyimli ve uzman eğitmenlerimiz tarafından titizlikle tasarlanmıştır. İhtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi göz önünde bulundurarak, size özel eğitim programları sunarak en yüksek kalitede eğitim deneyimi sunmaktayız. Eğitimlerimiz, yangınla ilgili temel bilgileri içeren teorik dersler ve pratik eğitimlerin bir kombinasyonunu içermektedir. Böylece, gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz senaryolara daha iyi hazırlanmanızı sağlıyoruz.

Satem Mobil Sağlık Yangın Eğitimi ve Sertifikası Hizmeti olarak, hedefimiz yangın konusunda farkındalık yaratmak ve insanların güvenliğini en üst düzeyde sağlamaktır. İş yerlerinde, okullarda, hastanelerde ve diğer kamu alanlarında çalışanlarınızın ve personelinizin yangın durumlarında panik yapmadan doğru tepkiyi verebilmesini sağlamak için buradayız. Size özel olarak tasarlanmış eğitim programlarımız, en son teknolojik araçlarla desteklenir ve gerçekçi senaryolar üzerinde uygulanır (İş güvenliği kursu istanbul).

Satem Mobil Sağlık Yangın Eğitimi ve Sertifikası Hizmeti olarak, müşteri memnuniyetini en ön planda tutuyoruz. Uzman ekibimiz, size özel çözümler sunarak işyerinizin veya kurumunuzun yangın güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışacaktır. Ayrıca, sertifika programlarımız, çalışanlarınızın ve personelinizin yangınla ilgili becerilerini ve bilgilerini belgelemelerini sağlayacak ve kurumunuzun yangın güvenliği standartlarını karşılamanıza yardımcı olacaktır.