WhatsApp
 Bizi Arayın
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.
Kabul Et Kapat
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

OSGB, Türkçe adıyla Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Türkiye’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile zorunlu hale getirilen bir hizmettir.

OSGB’ler, işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında korunmaları, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla hizmet veren kuruluşlardır.

OSGB hizmeti hakkında bilgi almak için;

çağrı merkezimiz (0216) 606 45 05 ya da

Whatsapp ile iletişime geçebilirsiniz.


OSGB’ler, işverenlerin yasal olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetimini yürütmelerine yardımcı olur. Bu amaçla, işyerlerinde gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi işlevlerini yerine getirirler.

OSGB’lerin hizmetleri, işyerindeki tehlike ve risklerin tespit edilmesi, işyerinde yapılacak işlerin değerlendirilmesi, risk yönetimi planlarının hazırlanması, çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, sağlık kontrollerinin yapılması ve işçilerin sağlık durumunun takip edilmesini içerir.

OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek için işletmelerle sözleşme yaparlar. Bu sözleşmelerde, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaç duyduğu hizmetler belirlenir.

OSGB’ler, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, risk analizi, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, acil durum planları, yangın önleme planları, sağlık muayeneleri ve benzeri hizmetler sunarlar.

OSGB’lerin temel amacı, işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini korumaktır. Bu sayede, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilerek, çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur.

OSGB’ler ayrıca, işverenlerin yasal düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı olarak, işletmelerin maddi kayıplarının ve hukuki sorunlarının önlenmesine de katkı sağlarlar.

6331 Sayılı Kanun Neleri Kapsar?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir dizi düzenlemeyi kapsamaktadır. Kanunun temel amaçları arasında işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların işyerindeki sağlık ve güvenliğini korumak yer almaktadır.

Kanun kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmaktadır:

 • İşverenlerin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlaması ve bu konuda gerekli tedbirleri almaları zorunlu hale getirilmiştir.
 • İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve bu konuda yetkilendirilmiş kişilerce yönlendirilmesi gerekmektedir.
 • İşyerlerinde yapılacak risk değerlendirmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda, işyerindeki tehlike ve riskler tespit edilerek, bunlara karşı alınacak tedbirler belirlenmektedir.
 • İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları, işverenlere yaptırım uygulanması ile sonuçlanabilecek ciddi olaylar olarak kabul edilmiştir.
 • İşverenlerin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uyum sağlamaları ve bu konuda denetimlere tabi tutulmaları zorunlu hale getirilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı, işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamaktır.

Bu sayede, işverenlerin yasal düzenlemelere uyum sağlaması, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesinin artırılması, çalışanların iş hayatında daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması hedeflenmektedir.

OSGB Yönetmeliği Neyi Kapsar?

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yönetmeliği” hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yayımlanmıştır.

OSGB Hizmetleri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), birden fazla işverenin faaliyet gösterdiği bir işyerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ortak bir birim tarafından yürütülmesi amacıyla oluşturulan bir hizmet birimidir. OSGB’ler, işverenlerin kendi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmalarına göre daha verimli ve ekonomik bir hizmet sunar.

OSGB’lerin görevleri arasında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vermek, risk analizleri yapmak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık hizmetleri vermek, işçi sağlık muayenelerini yapmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek gibi konular yer almaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yönetmeliği, OSGB’lerin kuruluşu, çalışma usul ve esasları, personel yeterlilikleri, eğitim programları, hizmetlerin sunumu, belgelendirme işlemleri gibi konuları düzenlemektedir. OSGB’lerin kurulması için öncelikle

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşa başvurulması gerekmektedir. Başvurunun kabul edilmesi halinde, OSGB, işyerinin ihtiyacına göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinden oluşan bir kadro ile hizmet vermeye başlar.

OSGB’ler, işverenlerin yasal düzenlemelere uyum sağlamalarını ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını hedefler.

OSGB’lerin kurulması ile işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri daha etkin bir şekilde yürütülürken, aynı zamanda işverenlerin maliyetlerinde de bir azalma sağlanır. Bu nedenle OSGB’lerin işyerlerinde yaygınlaşması ve kullanılması, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir adımdır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ne İş Yapar?

OSGB Hizmetleri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), Türkiye’de birden fazla işverenin faaliyet gösterdiği bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ortak bir birim tarafından yürütülmesi amacıyla kurulan bir hizmet birimidir. İş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlaşmış personellerden oluşan OSGB’ler, işverenlerin kendi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmalarına göre daha verimli ve ekonomik bir hizmet sunar.

OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet verirken, işyerindeki risklerin belirlenmesi, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi gibi konulara odaklanırlar. OSGB’lerin başlıca görevleri şunlardır:

Risk Analizi: İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi ve bunların hangi durumlarda nasıl bir etki yaratabileceğinin analizi yapılır. Risk analizleri, işyerinde alınacak tedbirlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Planı: OSGB’ler, işyerindeki risklerin analiz edilmesinin ardından, işyeri iş sağlığı ve güvenliği planı hazırlar. Bu plan, işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini nasıl yürüteceği, hangi tedbirlerin alınacağı, ne tür eğitimler verileceği gibi konuları kapsar.

Eğitim: OSGB’ler, işyerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi amacıyla eğitimler düzenler. Eğitimler, işyerindeki risklerin belirlenmesi, önlenmesi ve işyerindeki sağlık ve güvenlik koşullarının geliştirilmesi için verilir.

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı: OSGB’ler, işyerinde çalışanların sağlığını korumak ve işyerindeki riskleri minimize etmek için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı gibi konularında uzmanlaşmış personelleri bünyelerinde barındırırlar.

Sağlık Muayeneleri: OSGB’ler, işyerinde çalışanların sağlık durumlarını gözlemlemek için periyodik sağlık muayeneleri yaparlar. Bu muayeneler, işyerindeki risklerin belirlenmesi, önlenmesi ve çalışanların sağlıklarının korunması amacıyla gerçekleştirilir.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: OSGB’ler, işyerindeki iş kazalarını ve meslek hastalıklarını engelleyici önemler alır.

OSGB Nace Kodu Nedir, Ne İşe Yarar?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) NACE kodu, Türkiye’de OSGB hizmetleri veren firmaların faaliyet gösterdikleri sektörü ifade eden bir koddur. NACE (European Industrial Classification System), Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan bir endüstri sınıflandırma sistemidir ve ekonomik faaliyetleri kodlama ve sınıflandırmayı amaçlar.

OSGB hizmetleri genellikle “Q” sektöründe yer alır. Q sektörü, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerini kapsayan bir sektördür ve NACE Rev. 2’de “86” kodu ile temsil edilir.

Bu kod, sağlık hizmetlerinin yanı sıra, sosyal hizmetler, rehabilitasyon hizmetleri, çocuk bakımı, evde bakım hizmetleri ve benzeri faaliyetleri de içerir.

Öte yandan, OSGB hizmetleri veren firmaların faaliyet gösterdikleri sektörler farklılık gösterebilir. Örneğin, OSGB hizmetleri bir inşaat firması tarafından veriliyorsa, bu firma inşaat sektöründe yer alır ve NACE Rev. 2’de “F” kodu ile temsil edilir. Ancak firma, OSGB hizmetleri dışında başka faaliyetlerde de bulunuyorsa, kodları farklı olabilir.

NACE kodları, işletmelerin faaliyetlerini tanımlamak ve sınıflandırmak için kullanılır. Bu kodlar, bir işletmenin sektörünü, faaliyet alanını ve ürettiği ürünleri belirlemek için önemlidir.

Aynı zamanda, bir işletmenin NACE kodu, belirli bir sektörde faaliyet gösteren diğer işletmelerle karşılaştırılmasına ve benzer işletmelerin bulunmasına yardımcı olur.

OSGB’ler için NACE kodu neden önemli?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) için NACE kodu, işletmenin faaliyet gösterdiği sektörü belirlemek ve işletmenin ne tür hizmetler sunduğunu sınıflandırmak için kullanılan bir kod sistemidir. NACE, Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan bir endüstri sınıflandırma sistemidir ve ekonomik faaliyetleri kodlama ve sınıflandırmayı amaçlar.

OSGB’lerin NACE kodu, öncelikle işletmenin faaliyet gösterdiği sektörü belirlemek için önemlidir. OSGB’ler genellikle “Q” sektöründe yer alır. Q sektörü, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerini kapsayan bir sektördür ve NACE Rev. 2’de “86” kodu ile temsil edilir.

Ancak, OSGB hizmetleri veren firmaların faaliyet gösterdikleri sektörler farklılık gösterebilir. Örneğin, OSGB hizmetleri bir inşaat firması tarafından veriliyorsa, bu firma inşaat sektöründe yer alır ve NACE Rev. 2’de “F” kodu ile temsil edilir.

NACE kodları, işletmelerin faaliyetlerini tanımlamak ve sınıflandırmak için kullanılır. Bu kodlar, bir işletmenin sektörünü, faaliyet alanını ve ürettiği ürünleri belirlemek için önemlidir. Aynı zamanda, bir işletmenin NACE kodu, belirli bir sektörde faaliyet gösteren diğer işletmelerle karşılaştırılmasına ve benzer işletmelerin bulunmasına yardımcı olur.

OSGB’ler için NACE kodu ayrıca işletmenin belirli yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi için de önemlidir. Örneğin, Türkiye’de OSGB’ler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır.

Bu kanun kapsamında, OSGB’lerin sağlık ve güvenlik risklerinin değerlendirilmesi, risklerin önlenmesi ve işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması için hizmet vermesi gerekmektedir. OSGB’lerin NACE kodu, işletmenin faaliyet gösterdiği sektörü belirleyerek, bu yasal düzenlemelerin işletme tarafından yerine getirilmesini kolaylaştırır.

Sonuç olarak, OSGB’ler için NACE kodu işletmenin faaliyet gösterdiği sektörü belirlemek, işletmenin ne tür hizmetler sunduğunu sınıflandırmak ve yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermek için önemlidir.

OSGB Firması seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Bir işveren olarak, çalışanların sağlık ve güvenliği konusunda sorumluluk sahibi olmak ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gerekliliklerini yerine getirmek için bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) seçmeniz gerekebilir. OSGB seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörler şunlardır:

 1. Lisans ve Sertifikasyon: Seçeceğiniz OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmak için gerekli lisans ve sertifikalara sahip olmalıdır. İlgili yasal düzenlemelere uygun olarak yetkilendirilmiş bir OSGB seçmek, iş yerinizdeki iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gerekliliklerini yerine getirmenize yardımcı olacaktır.
 2. Uzmanlık: OSGB, uzmanlık alanı olan ve sektörünüzle ilgili deneyime sahip bir ekip tarafından yönetilmelidir. İşletmenizin faaliyet alanına uygun olarak deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekip, iş yerinizdeki iş sağlığı ve güvenliği risklerini değerlendirebilir ve uygun çözümler sunabilir.
 3. Hizmetler: OSGB’nin sunduğu hizmetler, işletmenizin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. İşletmenizde hangi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ihtiyaç duyduğunuzu belirleyin ve seçeceğiniz OSGB’nin bu hizmetleri sunup sunmadığını kontrol edin.
 4. Referanslar: OSGB’nin önceki müşterilerinden referanslar isteyin ve onların deneyimlerini öğrenin. Referanslar, OSGB’nin hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri desteği hakkında size fikir verecektir.
 5. Maliyet: OSGB hizmetleri için maliyetleri karşılaştırın ve uygun bir fiyat seçeneği bulun. Ancak, sadece düşük fiyatlarla hareket etmeyin, kaliteli hizmetler için daha yüksek bir maliyet ödemek, uzun vadede daha az maliyetli olabilir.
 6. Müşteri Desteği: İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunan ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için size destek olan bir OSGB seçin. Müşteri desteği sağlamakta iyi olan bir OSGB, işletmenizin ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla yardımcı olacaktır.

İstanbul OSGB Firmaları Arasında Seçim Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

 1. Lisans ve Sertifikalar: İstanbul’da hizmet veren OSGB firmaları arasında lisanslı ve sertifikalı olanları tercih etmek iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gerekliliklerini yerine getirme açısından önemlidir. Bu nedenle, OSGB firması seçerken, ilgili lisans ve sertifikalarını kontrol etmek gerekir.
 2. Deneyim ve Uzmanlık: OSGB firmasının deneyimli ve uzman bir ekibe sahip olması önemlidir. İstanbul’daki OSGB firmaları arasında sektörel deneyimi ve uzmanlığı olan bir firmayı seçmek, işletmenizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına ve uygun çözümler sunmasına yardımcı olacaktır.
 3. Hizmet Çeşitliliği: İstanbul’daki OSGB firmaları arasında, işletmenizin ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler sunan firmaları seçmek önemlidir. OSGB firması seçerken, hizmet yelpazesini inceleyerek işletmeniz için gerekli olan hizmetleri sunan bir firmayı tercih etmelisiniz.
 4. Referanslar: İstanbul’daki OSGB firmaları arasından seçim yaparken, firmaların önceki müşterilerinden referanslarını isteyin ve referanslarını inceleyin. Referanslar, firmanın müşteri memnuniyeti konusundaki başarısını gösterir.
 5. Maliyet: İstanbul’da OSGB hizmetleri fiyatları, firmalardan firmaya farklılık gösterir. Ancak, düşük fiyatlarla hareket etmek, kaliteli hizmetlerden ödün vermenize neden olabilir. Bu nedenle, OSGB firması seçerken fiyatı tek başına belirleyici bir faktör olarak görülmemelidir. İyi bir OSGB firması, kaliteli hizmetler sunarken uygun bir fiyat sunacaktır.
 6. İletişim ve Müşteri Desteği: İstanbul’daki OSGB firmaları arasından seçim yaparken, iletişim ve müşteri desteği önemlidir. İşletmenizle iyi bir iletişim kuran ve müşteri desteği sağlayan bir OSGB firması, iş sağlığı ve güvenliği konularında size yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, İstanbul’da OSGB firmaları arasından seçim yaparken, lisans ve sertifikalar, deneyim ve uzmanlık, hizmet çeşitliliği, referanslar, maliyet ve iletişim ve müşteri desteği faktörlerine dikkat etmek gerekmektedir.

İstanbul’da OSGB Hizmet fiyatlarını belirleyen faktörler nelerdir?

İstanbul’da OSGB hizmet fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar şunlardır:

 1. Hizmet Çeşitliliği: İstanbul’da OSGB hizmetleri, farklı hizmetler sunan firmalar arasında farklılık gösterebilir. Bazı firmalar sadece iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sunarken, diğerleri daha kapsamlı hizmetler sunabilir. Bu nedenle, hizmet çeşitliliği fiyatları etkileyebilir.
 2. İşletmenin Boyutu: İstanbul’da OSGB hizmetleri, işletmenin büyüklüğüne göre fiyatlandırılabilir. Daha büyük işletmelerin, daha fazla çalışanı ve daha fazla işyeri olduğundan, daha fazla hizmete ihtiyaç duyabilirler ve bu da fiyatları artırabilir.
 3. Hizmet Süresi: İstanbul’da OSGB hizmet fiyatları, hizmet süresine göre değişebilir. Bazı firmalar, hizmetleri saatlik ücretlendirirken, diğerleri projeye göre sabit bir ücret belirleyebilirler. Hizmet süresi, fiyatları etkileyen faktörlerden biridir.
 4. Çalışan Sayısı: İstanbul’da OSGB hizmetleri, işletmenin çalışan sayısına göre fiyatlandırılabilir. Daha fazla çalışanı olan işletmelerin daha fazla iş sağlığı ve güvenliği hizmetine ihtiyacı olabilir ve bu da fiyatları artırabilir.
 5. Kalite: İstanbul’da OSGB hizmet fiyatları, hizmet kalitesine göre değişebilir. Kaliteli hizmetler sunan firmalar, diğerlerine göre daha yüksek fiyatlar belirleyebilirler.
 6. Deneyim ve Uzmanlık: İstanbul’da OSGB hizmet fiyatları, firmanın deneyim ve uzmanlığına göre değişebilir. Deneyimli ve uzman bir OSGB firması, diğerlerine göre daha yüksek fiyatlar belirleyebilir.
 7. Yer: İstanbul’da OSGB hizmet fiyatları, firmaların yerine göre değişebilir. Merkezi konumda olan firmalar, diğerlerine göre daha yüksek fiyatlar belirleyebilirler.
 8. Rekabet: İstanbul’da OSGB hizmet fiyatları, rekabet ortamına göre değişebilir. Piyasada rekabetin yoğun olduğu durumlarda, firmalar fiyatları düşürmek zorunda kalabilirler.

Özetle, İstanbul’da OSGB hizmet fiyatları, hizmet çeşitliliği, işletmenin boyutu, hizmet süresi, çalışan sayısı, kalite, deneyim ve uzmanlık, yer ve rekabet gibi faktörlerdir.