WhatsApp
 Bizi Arayın
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.
Kabul Et Kapat
Odyometri Testi

Odyometri Testi

Odyometri nedir sorusu sağlık alanında en çok gündeme gelenlerden ve merak edilenlerden birisidir. En temelde odyometri işitme fonksiyonlarının ölçülerek işitme bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan testlerdir.

İşitme fonksiyonlarına dair pek çok farklı testten yararlanılır ve bu testlerin tamamına odyometri adı verilir. Odyometri testlerinde odyometre, elektrofizyolojik odiyometre, timpometri, denge testler, işitme cihazları, alan adiyometrisi kullanılarak işlemler yapılır.

İşitme kayıpları pek çok kişinin çeşitli nedenlerle karşılaştığı sağlık sorunlarından birisidir. İşitme kaybı olması kişinin yaşam kalitesini büyük oranda düşürmektedir.

Sosyal hayattan soyutlanmasına, içe kapanmasına, çocuklarda derslerde başarısızlığa ve daha pek çok sonuca neden olabilir.

Günümüzde işitme alanında pek çok gelişme olmuş ve farklı cihazlar geliştirilerek işitme sorunları çözülebilmekte, kayıplar azaltılabilmekte, kişinin duyması sağlanabilmektedir.

İşitme kayıpları pek çok nedenden ortaya çıkabilmekte, bunlar arasında en sık karşılaşılan sebepler şunlar olmaktadır:

·        Kronik kulak enfeksiyonları,

·        Normal dışında kemik büyümesi,

·        Doğum kusurları,

·        Kulakta yaralanma,

·        İç kulak hastalıkları,

·        Kulak zarı yırtılması,

·        Kulakta hasar,

·        Yüksek seslere düzenli maruz kalma.

İşitme organı gün içinde, her gün farklı şiddetlerde ve dozlarda seslerle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle yoğun şehir yaşamı işitme organlarının orantısız ve yoğun sese maruz kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle işitme sorunlarının anlaşılabilmesi için kapsamlı odyometri testlerine gereksinim vardır. Zamanında odyometri testleri yaptırılarak erken tanı ve teşhise yardımcı olacak, bu da tedavilerin daha etkin, verimli ve kısa süreli olmasını sağlayacaktır.

Odyometri Nasıl Yapılır?

Odyometri nasıl yapılır sorusunun tek cevabı yoktur. Çünkü işitme kaybının derecesini tespit etmek için çeşitli testler yapılmalıdır. Bu testlerin sonuçlarına göre en uygun tedavi yöntemleri tespit edilir ve işitme kaybının artmasına engel olunabildiği gibi işitme kayıpları da ortadan kaldırılabilir.

Geçmişten günümüze odyometri alanında gelişmeler büyük bir hızla devam etmektedir. Bu nedenle farklı odyometri çeşitleri mevcuttur. Bunların başlıcaları ve detayları şöyledir:

·        Saf Ses Odyometrisi: Bu odyometri testinin uygulanış amacı kişinin kulaklarının duyabileceği en yüksek ve en düşük ses seviyelerinin tespitidir. Havayolu ölçümleri yapılır ve bu ölçümlerle kulak kepçesinden başlanarak beyinde sonlanan ses ile ilgili fikir edinilir.

Saf ses odyometri testi için kişi ilk olarak ses yalıtımlı, özel odaya alınır. Sonra kulağına kulaklık takılır. Kulaklıkla minimum duyma seviyesi belirlenir. Ayrıca havayolu ve kemik yolu işitme seviyeleri de bu testle belirlenebilmektedir. Kemik yolu işitme testinde iç kulaktan başlanarak tüm kulak hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.

Saf ses odyometri testi hasta ile odyometrist arasında karşılıklı yapılır. Hastanın kulağına hassas ses dalgaları gönderilir ve hastanın eline bir buton verilir. Hastanın her duyduğunda butona basması istenir. Bunların sonucu da dokümana aktarılarak değerlendirilir.

Saf ses odyometrisi esnasında bazı durumlara daha fazla dikkat göstermekte fayda vardır. Mesela hastada kulak çınlaması şikâyeti bulunuyorsa bunun odyometriste bildirilmesi gerekir. Bu durumda sesin warble adı verilen özel tonda gönderilmesi gerekebilir.

Bu çınlama şikâyeti olan hastalara özel bir tondur. Hastalar sadece en yüksek sesi duyduklarında değil, aynı zamanda en düşük seste dahi butonu kullanmalı, butona basmalıdırlar.

Eğer test sırasında kemik yolu ses ileticisi takıldıysa hastanın olabildiğince hareket etmeden durması gerekmektedir. Bütün bu test uygulamaları ile kişinin sensörinöral duyarlılığı tespit edilir. Bu hem duyma hem anlama yetisiyle alakalıdır.

·        Timpanometri: Bu odyometri testinde orta kulak basıncı ölçülmeye çalışılır. Bunun için dış kulağa bir alet takılır. Ortaya çıkan veriler de timpanometri testinin sonuçları olarak değerlendirilir. Bu test yetişkinlerde uygulandığı gibi bebeklerde de uygulanabilmektedir. Kulakta çeşitli sıvı birikmesi varsa bunlar hakkında da bilgi alınması timpanometri ile mümkün olmaktadır.

·        Stapes Refleksi Ölçümü: Bu odyometri testinde kulağa bir prob takılır ve üzengi kemiği olarak bilinen stapesin titreşimleri ölçülür.

·        Beyi Sapı Cevaplı Odyometri: Bu odyometri testi iç kulağın ve beyin sapının elektriksel dalgalarla sese verdiği tepkiyi ölçmek için uygulanır. Beyin sapı cevaplı odyometri testi esnasında kişi uyutulmakta ve test esnasında elektriksel dalgalar kullanılmaktadır. İşitme konusunda en kapsamlı bilgiyi bu test verir. Beyin sapı cevap odyometri testinin uygulanması, değerlendirilmesi için uzmanlığa ve tecrübeye gereksinim vardır.

Bunlar dışında konuşma odyometrisi de yapılabilir. Konuşma odyometri duyma sorunu yaşayan kişilerin hem duyma hem de anlama eşiğinin ölçülmesi için yapılır. Test esnasında kişiye kulaklık takılır. Bu kulaklıktan uzun ve kısa kelimeler iletilir. Kişiden duyduğu kelimeleri tekrar etmesi talep edilir. Ardından da kişinin kulaklık kullanmasına gerek olup olmadığına karar verilir.

Odyometri testi her yaştan kişide uygulanabilir. Özellikle de yeni doğanlarda da yapılmalıdır. Buna yeni doğan işitme testi adı verilir. Yeni doğan bebeklerde yapılan işitme testi için doğumdan itibaren en az 6 ay geçmiş olmalıdır. Bu test bebek uyurken yapılır ve bebeğin iç kulağına bir prob yerleştirilir. Bu probla bir ses yollanarak tepkisi ölçülür.

Kişinin geçirdiği rahatsızlıklar, çalışma koşulları, yaşı gibi etkenler işitme kaybına neden olabilir. Bütün bunlar dışında doğuştan da işitme kaybı olabilir. Duyma oranında herhangi bir kayıp yaşadığını düşünen kişilerin mutlaka odyometri testi yaptırması gerekir. Bazen bunu kişinin kendisi fark etmeyip etrafındakiler de farkına varabilir.

Odyometri testi öncesinde kişinin genel kontrolü gerçekleştirilerek kulağında teste engel bir durum olmaması durumunda test yapılabilir. İşitme testi sırasında kişinin kulağına farklı desibellerde sesler verilir. Desibel seviyesi yüksekten başlayıp azalır.

Kişiden en düşük seste dahi tepki vermesi istenir. İlk havayolu testi yapılır. Ardından kemik yolu işitme testi uygulanır. Son olarak da konuşma testi, UCL ve LDL testleri gerçekleştirilir. Test 10-15 dakika kadar sürer. Ardından çıkan sonuca göre kişinin işitme kaybının ne derecede olduğu tespit edilir.

İşitme kaybı dereceleri normal, hafif, orta, ileri ve ağır şeklinde derecelendirilir. Bu noktada odyometri sonucu normal kişiler 20 desibele kadar sesleri duyabilirler. Hafif işitme kaybında 25-39 desibel işitme düzeyinde kayıplar vardır. Gürültülü ortamlarda duyma oranları daha düşüktür.

Orta işitme kaybında işitme kaybı 40-69 desibel seviyesindedir. Bu seviyede işitme kaybı olan kişilerin işitme cihazı kullanması gerekmektedir. İleri işitme kaybı halinde işitme kaybı 70-89 desibel düzeyindedir. İşitme kaybı ileri seviyede olanların güçlü işitme cihazları kullanmak zorundadır.

Ağır işitme kaybı durumunda işitme kaybı 90 desibel düzeyinde başlamaktadır. Bu seviyedeki durumlarda işaret diliyle ya da dudak okumayla anlaşma sağlanabilmekte ve beraberinde implant kullanımı gerekmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu ve Odyometri

İşe giriş sağlık rapor ve odyometri arasında sıkı bir ilişki vardır. İşyerleri işe girişte işe giriş sağlık raporu isterler ve bu sağlık raporunun içinde pek çok farklı tatil ve değerlendirmenin bulunması istenir. İşe giriş sağlık raporunda bulunması gereken test sonuçlarından birisi de odyometri testidir.

Kişilerden ilk işe girişte odyometri testi istendiği gibi işin tehlikelilik sınıfına göre çalışanlardan belli aralıklarla odyometri testinden geçmesi de talep edilir. Yasal olarak da bu zorunludur. Bu nedenle çalışanlar belli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçirilirler. Bu sağlık kontrollerinden birisi de işitme testleridir.

İşitme kayıpları pek çok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan birisi de gürültülü ortamlarda uzun süreli çalışmaktır. Bu nedenle gürültülü ortamlardaki çalışanların iş yerinde kulaklık takarak kulağını gürültüden koruması hayati öneme sahiptir.

Odyometri testlerinin mutlaka özel alanlarda, alanında uzman kişilerce yapılması gerekir. Testin yapıldığı alanında özel ses yalıtımlı alan olması gerekir.

Ayrıca kullanılacak ekipmanların en son teknoloji olması, kaliteli olması da doğru sonuçların elde edilmesinde, testin daha kısa sürede tamamlanmasına yardımcı olacaktır.

Satem Mobil Sağlık olarak uygun izolasyon yapılmış alanda, özel kabinlerde, uzman personellerimizle testlerimizi yapıyoruz. Uzman doktorlarımızca değerlendirilerek raporlanmasını sağlıyoruz.https://satemmobilsaglik.com/odyometri