WhatsApp
 Bizi Arayın
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.
Kabul Et Kapat
Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında kişilerin yaşamlarını daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için sunulan hizmetler yer alır. Aşağıda yer alan yazıda bu konuyla ilgili gereken bilgiler verilmektedir.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

Koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir sorusu kişilerin bu alanda merak ettiği konulardan birini oluşturur.

Günümüzde insan yaşamının daha da modernleşmesiyle beraber sağlık alanında sunulan hizmetlerde çeşitlilik meydana gelmesi kaçınılmaz bir hal almış ve bireylere koruyucu sağlık hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. Koruyucu sağlık hizmetleri kendi içerisinde insanların yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürebilmelerini sağlayan hizmetleri ihtiva eder.

Koruyucu hizmetlerinin kişi hayatında amaçlamış olduğu en temel şey günlük yaşam içerisindeki refah seviyesini arttırarak kişilerin mutlu bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlamaktır. Koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir sorusuna tek seferde cevap verebilmek oldukça zordur çünkü bu hizmetler oldukça geniş bir alana yayılarak kişilere sunulur.

Koruyucu sağlık hizmetlerini sunan kişiler sıradan kişiler olmayıp bu işin eğitimini almış olan hekimlerden ve diğer sağlık branşlarından mezun olan kişilerden meydana gelmektedir. Görüldüğü üzere bu hizmet başlığı altında yer alan hizmetler oldukça profesyonel bir şekilde yerine getirilmektedir.

Koruyucu sağlık hizmetleri kendi içinde iki farklı başlık içinde değerlendirilir. Bu başlıklar sırasıyla şu şekildedir:

·        Bireylere yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

·        Çevreye yönelik koruyucu hizmetleri

Bireylere yönelik olarak yapılan koruyucu sağlık hizmetleri çevreden ziyade adından da anlaşılacağı üzere daha çok kişiler üzerine yoğunlaşmıştır. Burada yer alan hizmetler genelden çok kişilere hitap eder. Bu hizmetler şunlardan meydana gelir:

·        Erken Teşhis.

(Hastalıklar için son derece önem arz eden erken teşhis bu hizmetler içinde yer alan önemli bir unsurdur.)

·        Bağışıklama.

·        Aile planlaması.

·        Beslenmeye ilgili şartların optimize edilmesi

·        Anne sağlığı hizmetleri ve çocuk sağlığı hizmetleri

Çevreye yönelik olarak yapılan koruyucu sağlık hizmetleri bireyselden ziyade daha kitleye dönük olarak sunulan hizmet grubudur. Bu hizmetlerde ana eksen içinde çevre yer alır. Çevrenin merkeze alınmış olduğu koruyucu sağlık hizmetlerinde yer alan faaliyetler maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:

·        Kişiler için temiz su kaynaklarının temin edilmesi.

( Günümüzde artan nüfusla beraber ortaya çıkan su sıkıntısına bir nebze de olsa bu hizmet yardımıyla çözüm bulunmaya çalışılır.)

·        Evlerin daha hijyenik hale getirilmesi)

( Vücut sağlığı kadar kişinin yaşamış olduğu yerin hijyeninin muhafaza edilmesi de üstünde durulması gereken bir konudur.)

·        Hava kirliliğinin kontrol edilmesi.

( Çağımızın sorunlarından olan hava kirliliğiyle alakalı sorunlar için koruyucu sağlık hizmetlerinden yarar sağlamak mümkündür.)

·        Atık kontrolü.

( Bu sağlık hizmetiyle beraber gündelik yaşamda çeşitli alanlarda kullanım sonucu ortaya çıkan birbirinden farklı atık maddelerin kontrolü başarılı bir şekilde sağlanır.)

·        Gürültü kirliliği

( Özellikle yoğun insan popülasyonuna sahip şehirlerde fazlasıyla baş göstermeye başlayan gürültü kirliliği ile mücadelede koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmak mümkündür.)

·        İş sağlığı ve güvenliği

Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Kapsamı Nedir?

Koruyucu sağlık hizmetlerinin kapsamı nedir sorusu ilgi konusu olmuştur. Bu soruyla alakalı aşağıda yer alan bilgilerden fayda sağlayabilirsiniz.

Günlük yaşamda kişiler pek çok rahatsızlıkla karşı karşıya kalabilir. Bu rahatsızlıklara karşı kişilerin imdadına koruyucu sağlık hizmetleri yetişmektedir. Koruyucu sağlık hizmetleriyle beraber ortaya çıkan hastalıkların etkisi olduğundan daha az hissedilmekte ve hastalıklarla daha başarılı bir biçimde mücadele verilmektedir.

Burada bahsi geçen sağlık hizmetlerinin bir başka kapsadığı alan ise erken teşhisle ilgilidir. Böylece bu hizmet grubuyla beraber hastalıklar ve diğer başka problemeler daha ortaya çıkmadan engellenerek insan vücudu muhafaza altına alınmış olur ve erken tanı olanaklarıyla sorunlar daha başlamadan çözüme kavuşturulur.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin kapsamı nedir sorusuna verilecek yanıt oldukça nettir. Bu hizmetlerin yayılım alanları oldukça geniş olup birey sağlığından öte toplum sağlığını ön plana alarak kitlesel olarak daha büyük gruplara hizmet verir.

Koruyucu hizmetlerinin ortaya çıkmasında birçok farklı faktör etkili olmuş ve bu hizmet grupları kendi içinde üç ana başlık altında kategorizasyona tabi tutulmuştur. Buna göre koruyucu sağlık hizmetlerinin toplanmış olduğu bu ana başlıklar temelde şunlardan meydana gelir:

·        Koruyucu

·        Rehabilite edici

·        Tedavi edici

Yukarıda bahsi geçen koruyucu sağlık hizmetlerini veren personelin mezun oldukları bölüm ve branş farklılık göstermekte ve bu duruma göre hareket etmektedirler.

Koruyucu sağlık hizmetleri bünyesinde birden çok tedavi şekli ve yöntemi görmek mümkündür. Ayrıca bunun yanı sıra birtakım hastalık tanı araçları ve teşhis teknikleri de bu hizmetler kapsamında kullanıma sunulur. Bahsi geçen duruma göre bu başlık içinde karşılaşılabilecek tedaviye yarar unsurlar şunlardan teşekkül eder:

·        Üre

·        Kreatinin

·        Bütün kan tahlilleri

·        Solunum fonksiyon testleri

·        Portör muayenesi

·        Göz taraması

·        Hemogram testi

·        EKG

·        Akciğer filmi

·        Açlık kan şekeri testi

·        Tetanoz aşısı

Yukarıda yer alan muayene çeşitleri ve test türleri pek çok farklı amaçla bu hizmetlerin içinde yer alan tedavi şekilleridir. Burada yer alan muayene çeşitleri ve farklı testler bazı hastalıklarla mücadelede meydana gelen duruma göre uygulanır ve sorunun üstüne gidilerek çözüm sağlanmaya çalışılır.

Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri nedir bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin merakını cezbetmiştir.

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri daha çok kişisel olarak nitelendirilebilecek bir faaliyet alanının kapsamı içerisine girer. Misal verilmesi gerekirse bağışıklama hizmeti bu kapsamda verilir. Bağışıklama hizmeti aracılığıyla tezahür eden bulaşıcı hastalıklarla sonuna kadar mücadele edilir. Bağışıklama hizmeti rutin olarak kişilere uygulandığı takdirde daha sağlıklı sonuçlar vererek hem kişilerin sağlığını hem de toplum sağlığını muhafaza altına almayı başarır.

Koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir ve hangi hastalıklara iyi gelir sorusuna yanıt olarak birden fazla cevap vermek mümkündür. Bu soruya verilen belli başlı yanıtlar şunlardan meydana gelir:

·        Kızamık

·        Kabakulak

·        Kızamıkçık

·        Rubella sendromu

·        Boğmaca

·        Difteri

·        Tetanos.

İlaç kullanımı da bu hizmet alanının içinde değerlendirilebilir. Bu yöntem daha çok herhangi bir aşıya sahip olmayan hastalar için kullanılır. İlaç kullanılarak yapılan tedavi işlemi kişiye özel bur şekilde verildiği için koruyucu sağlık hizmetleri kategorisi altında verilmektedir.

Yine bu hizmet grubunun çalışma alanına giren bir başka unsur ise beslenme faktörüdür. Koruyucu sağlık hizmetleri sayesinde hemen hemen tüm hastalıkların nedenlerinden biri olan yanlış beslenme ve besin yetersizliği çoğu kişide karşılaşılan bir durumdur. Bu sorun koruyucu sağlık hizmetlerinin kişilerin sağlığı için ortaya koyduğu hizmetlerden bir tanesini oluşturur.

Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir sorusunun cevabı pek çok kişinin kafasını meşgul etmektedir.

Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinde pek çok alanda faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerden bir tanesi evlerde kullanılan içme suyuyla alakalı olan durumdur. Gündelik yaşam içinde kullanılmakta olan suyun temiz olup olmaması çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ele alınır.

Hemen hemen herkesin suyunun sağlandığı yer olan şebeke suları konusunda kesinti meydana gelmesi sorusuna yanıt arayan kişiler etraflarına çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir sorusunu yöneltmişlerdir. Burada sözü edilen soruya verilecek yanıtlar içerisinde şebeke suyunun kontrolü işlemini de eklemek mümkündür.

Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yer alan bir başka başlık ise atıkların kontrolüdür. Bu işlem ile çevrenin beşeri açıdan kirletilmesinin önüne geçilir. Atık kontrolü kapsamında yapılan faaliyetlerin genel olarak uygulandıkları atık türleri şunlardan meydana gelir:

·        Evsel atıklar

·        Endüstriyel atıklar

·        Hastana atıkları

·        Bazı tehlikeli atıklar

·        Diğer atıklar.

İnsan vücuduna girecek olan besinlerin temizliği de çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli yere sahip bir faaliyet alanıdır. Bu faaliyetin ortaya çıkmasına bağlı olarak hemen uzmanlar gelmiş ve kişilerin bu durum sebebiyle ortaya çıkan sorunlarını en kısa sürede çözmeye gayret göstermiştir.